Home > Industry/Domain > Biotechnology > Blue biotechnology

Blue biotechnology

The application of molecular biology techniques to marine and freshwater organisms.

Contributors in Blue biotechnology

Blue biotechnology

modrej biotechnológie

Biotechnology; Blue biotechnology

Modrej biotechnológie je termín, ktorý bol použitý na opísanie morských a vodných aplikácií biotechnológie, ale jeho používanie je relatívne zriedkavé.

Featured blossaries

Top 10 Bottled Waters

Category: Education   1 10 Terms

Blossary-A

Category: Business   1 1 Terms