Home > Industry/Domain > Metals > Iron

Iron

Iron is the chemical element with the symbol Fe and the atomic number 26. It is the most common element making up earth as a whole.

Contributors in Iron

Iron

pudlovanie

Metals; Iron

Najnovší a najrozšírenejší postup, ako vyrobiť zo surového železa tvárne železo. Po prvý krát ho použil Henry Cort v roku 1784, ale v roku 1816 ho vylepšil Joseph Hall. Pevné železo, či už je to ...

plamenná pec

Metals; Iron

Typ pece, vykurovanej uhlím, v ktorej plameň a plyny prechádzali cez hornú časť uzavretého ohniska, pričom sa teplo odrážalo nadol do stredu pece. Hlavnou výhodou tohto typu pece bolo, že sa dalo ...

surové železo

Metals; Iron

Tento názov sa používa pre železo, vyrobené priamo vo vysokej peci. Pôvodne sa odlievalo do \"sviní\" okolo pece, neskôr boli vyvinuté odlievacie stroje na výrobu sviní, ale dnes sa vo všeobecnosti ...

železo

Metals; Iron

Kovový prvok - skratka = Fe; atómové číslo = 26, atómová hmotnosť = 55,847; hustota v pevnom stave = 7,85; bod tavenia = 1533°C; bod varu = 2840°C

oceľ

Metals; Iron

Zmes železa, obsahujúceho 0,15 až 1,35% uhlíka. Moderné zliatiny obsahujú aj chróm, olovo, mangán, molybdén, nikel, vanádium, wolfrám, aby sa tak dosiahli rôzne vlastnosti. Vo všeobecnosti sa dá ...

struska

Metals; Iron

Vedľajší produkt zahrievania/tavenia železa a ocele. Pozostáva z oxidov a iných nečistôt, ktoré nie sú vo všeobecnosti želateľné. Proces vytvárania strusky je veľmi dôležitý kvôli odstraňovaniu ...

tvárne železo

Metals; Iron

Takmer čisté železo (menej ako 0,15% uhlíka). Dá sa veľmi dobre tvarovať a kovať či zvárať, ale je mäkké a nekalí sa tak isto ako oceľ. Tvárne železo sa málokedy nájsť v roztavenej forme, keďže má ...

Featured blossaries

Disney Animated Features

Category: Arts   2 20 Terms

Our Planet-our environment

Category: Science   2 8 Terms