Home > Industry/Domain > Software > Supply chain

Supply chain

Of or referring to a system of organizations, people, technology, activities, information, and resources that develops a product from supplier to customer in an efficient manner.

Contributors in Supply chain

Supply chain

Cp

Software; Supply chain

Proces schopnosť indexu meranie pomeru medzi skutočné šírenie (Horné kontrolné hraničná hodnota mínus dolná medza kontrolu) vydelený povolené alebo očakávané šíriť merané smerodajnú ...

Teória tvorivé riešenie problémov (TRIZ)

Software; Supply chain

Ruský skratka pre teórie o tvorivé riešenie problémov, technika, ktorá sa pokúša definovať osobitný problém ako systém a identifikovať prvky v systéme, ktoré potrebujú opravu na dosiahnutie ...

Správa Wagner algoritmus

Software; Supply chain

Dynamické programovanie veľa veľkosti model, ktorý hodnotí viacerých alternatív, ktoré sa považujú za obdobia dopytu a produkčného hospodárstva, a inštalačný náklady na výrobu optimálne veľa veľkosť, ...

3 Parametra v zime

Software; Supply chain

Prognózy metóda, ktorá zahŕňa exponenciálneho vyhladzovania, sezónnosti a trend analýzy.

Značka kúpiť/analýza

Software; Supply chain

Proces, ktorý analyzuje kompromisy v nákladoch a výnosoch medzi vnútorné výroby daného tovaru vs. nákup od dodávateľa. Obsahuje identifikáciu skutočný produkt náklady, vplyv fixnej réžie, zariadenia ...

Simulácia

Software; Supply chain

Použitie modelov a logické nástroje na testovanie výsledkov navrhovaných skupina vstupov a procesov, pred, alebo namiesto ich vykonávania v live systém.

Computer aided engineering (CAE)

Software; Supply chain

Pou ívanie softvéru a počítač hardware pri vytváraní procesu a materiálne technické špecifikácie. CAE systémov môže prístup k uloženej špecifikácie a údaje o nákladoch, vytvorenie navrhovaného ...

Featured blossaries

Brazilian

Category: Geography   1 5 Terms

Top 5 Web Browsers

Category: Technology   2 5 Terms